העיתון הדיגיטלי של לשכת שמאי מקרקעין בישראל

גיליון מס' 2 - "שווה ערך", עיתון לשכת שמאי מקרקעין בישראל

כתבה שלי בעמ' 8 --> בעיתון הדיגיטלי של לשכת שמאי מקרקעין בישראל, גיליון מס' 2