פרויקטים

בין לקוחות המשרד נמנים

יזמים, קבלנים, גורמים פרטיים ומסחריים, קבוצות רכישה, אנשי עסקים, חברות בנייה ונדל"ן ועוד.

מפאת שמירה על תקנות שמאי המקרקעין (אתיקה מקצועית) (תיקון) התשס"ד 2004, לא פורטו שמות הלקוחות.

דוגמאות לחוות דעת שמאיות שמבצע המשרד

משרדנו ביצע מעל לאלפי חוות דעת שמאיות במגוון תחומים, מטרות ונכסים, כמפורט:

הערכת שווי של סופרמרקט

החברה ביקשה הערכת שווי לנכסיה שנאמדים בעשרות מליוני שקלים לצורך דו"חות כספיים לסוף השנה.

‏הערכת שווי תחנת דלק ויחידות מסחריות

השותפים במקרקעין ביקשו לבצע חוות דעת מומחה לבית המשפט לצורך פירוק שיתוף במקרקעין.

‏‏עסקת קומבינציה

בעלי הקרקע ביקשו לבחון כדאיות כלכלית לביצוע עסקת קומבינציה עם יזם במקרקעין שבבעלותם.

הערכת שווי למבנה תעשייה

החברה רצתה להתפתח ולצורך כך המשרד ביצע הערכת שווי לשם שיעבוד הנכס.

‏‏הערכת שווי בניין מעל קומת מסחר

בעל הנכס ביקש לבצע הערכת שווי של הנכס לצורך שיעבודו, על מנת להשלים את רכישת הנכס ולכן בוצעה הערכת שווי לבנק.

‏‏הערכת שווי של קרקע חקלאית לפי תקן 22

הלקוח שקל להשקיע את כספו ברכישת קרקע חקלאית (בהליכי הפשרה) לצורך כך ביצענו עבורו הערכת שווי קרקע חקלאית.

‏‏‏‏הערכת שווי מגרש המיועד למגורים

הלקוחה רצתה שמאי מקרקעין לביצוע הערכת שווי של מגרש המיועד למגורים, טרם רכישת נכס המקרקעין, משרדנו ביצע את השמאות.

‏‏הערכת שווי זכויות בנייה בגג משותף

זכויות בנייה ברכוש משותף (שייכות לכלל הדיירים) בגג בניין. הלקוח ביקש הערכת שווי הזכויות בגג לשם רכישתם מהשכנים.

‏‏‏‏‏הערכת שווי של משרדים

חבר בקבוצת רכישה רצה למכור את זכויותיו בנכס ומשרדנו ביצע הערכת שווי זכויותיו במבנה המשרדים שיזמה קבוצת הרכישה.

‏‏‏‏‏‏הערכת שווי דמי שכירות ראויים

חוזה השכירות בנכס הסתיים ונקבע כי בתקופת האופציה דמי השכירות ישולמו לפי קביעת שמאי מקרקעין, המשרד ביצע זאת.

‏‏‏‏‏‏‏טבלת איזון וחלוקה

רשות מקומית ביקשה להפקיע ולשנות ייעודים לצרכי הציבור. המשרד ביצע טבלת איזון וחלוקה לפי חוק התכנון והבנייה.

‏‏‏‏‏‏‏שומה עצמית למס שבח

טרם מכירת נכס לצורך התנהלות יעילה מול רשויות המס, פנה למשרדנו הלקוח לביצוע שומה עצמית למס שבח.

‏‏‏‏‏‏‏פירוק שיתוף במקרקעין

הלקוח ירש מבנה למגורים עם זכויות בנייה יחד עם יורשים נוספים במשותף במקרקעין (מושעא) וביקש הערכת שווי לפירוק השיתוף.

‏‏‏‏‏‏‏אומדן הכנסות והיטל השבחה חזוי

למכירת נכס מסחרי פנה לקוח לקבלת חוות דעת שמאית טרם מכירה. בוצעה הערכת שווי לפי הכנסות ואומדן היטל השבחה חזוי.

‏‏‏‏‏‏‏‏‏פירוק שיתוף במקרקעין והיטל השבחה

קרקע למגורים עם יורשים ובעלים רבים. המשרד ביצע הערכת שווי הקרקע למגורים ובחינת אומדן היטל השבחה חזוי במכירה.

‏‏‏‏‏‏‏‏‏הפחתנו בכ- 50% את גובה היטל ההשבחה

לאחר מכירת הנכס התגלתה דרישת תשלום היטל השבחה של כ- ₪150,000! המשרד הגיש שומה נגדית ויצג בהליך שמאי מכריע.

‏‏‏‏‏‏‏‏‏שווי בשימוש של חצר

משרדנו ביצע הערכת שווי בשימוש של חצר לצורך התדיינות מול הרשות המקומית בגין פינוי החצר.

‏‏‏‏‏‏‏‏‏בדיקת כדאיות כלכלית לקבוצת רכישה

בדיקת כדאיות כלכלית טרם רכישת הקרקע. בזכות חוות הדעת של המשרד קבוצת הרכישה קיבלה החלטות אודות הקרקע.

‏‏‏‏‏‏‏‏‏דו"ח "0" טרם הגשה למכרז מקרקעין

היזם פנה למשרדנו לשם הגשת הצעה במכרז לרכישת קרקע בתכנון של שכונת מגורים עם 248 יח"ד. המשרד ערך את הדו"ח 0.

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏הערכת אומדן דמי פינוי לדייר מוגן

בעל הנכס ודייר מוגן הגיעו להסכמה כי הבעלים ירכוש את זכויות הדייר וישלם לו דמי פינוי. המשרד ביצע הערכת אומדן דמי הפינוי.

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏חוות דעת מומחה לאומדן דמי יזמות

קרקע המיועדת לרבי קומות עם בעלים משותפים. בהתדיינות משפטית נדרש המשרד לחוות דעתו לאומדן דמי יזמות (חוות דעת לבית משפט).

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏אומדן דמי שימוש ראויים

בקרקע הנדונה נעשה שימוש ע"י צד שאינו מבעלי המקרקעין. בעל הקרקע פנה למשרדנו על מנת שנאמוד את גובה דמי השימוש.

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏חוות דעת ירידת ערך ליקויי בנייה

הלקוח קיבל דירה עורפית במקום דירה חזיתית עם נצפות לים, כי היזם בנה את הבניין הפוך. המשרד אמד את ירידת הערך.

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏שווי נחלה ותשלום לרשות מקרקעי ישראל

לקוח ביקש למכור נחלה, בוצעה חוות דעת שמאית לנכס מכל היבטיו לקביעת שווי הנחלה והתשלומים לרשות מקרקעי ישראל.

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏השגה לרשות מקרקעי ישראל

לקוח הגיש בקשה להיתר בנייה עבור תוספות בנייה. המשרד הגיש השגה בגין דרישת התשלום שקיבל מרשות מקרקעי ישראל.

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏תמ"א 38

היזם שקל להיכנס לפרויקט תמ"א 38. לצורך כך ביצענו עבור היזם חוות דעת לבדיקת כדאיות כלכלית בפרויקט תמ"א 38.

   יצירת קשר   

© כל הזכויות שמורות ליערה ליפקיס, שמאות מקרקעין, כלכלה וייעוץ נדל"ן.

המידע באתר הינו שיווקי ואינו מהווה ייעוץ שמאי.

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon