top of page
שמאות מקרקעין

יערה ליפקיס

עו"ד ושמאית מקרקעין

שיחת ייעוץ ללא התחייבות

קונים או מוכרים נכס ?

שירותי שמאות מקרקעין

שירותי שמאות מקרקעין
הערכות שווי

הערכות שווי

הערכות שווי במגוון תחומים שונים, לנכסי מקרקעין מכל הסוגים בפריסה כלל ארצית

ירידת ערך

ירידת ערך

בחינת אומדן פגיעה במקרקעין וירידת ערך כתוצאה מליקויי בנייה שאינם ניתנים לתיקון

מיסוי מקרקעין

מיסוי מקרקעין

שומות לפי ס' 49ז' לחוק מסמ"ק, עריכת שומה עצמית למס שבח, השגות על שומות רשות המיסים

אומדן הכנסות

אומדן הכנסות

אומדן שווי נכסים מניבים, נכסים עסקיים ומיוחדים, על בסיס היוון ההכנסות

חוות דעת מומחה

חוות דעת מומחה

חוות דעת מומחה של שמאית מקרקעין המקובלת בבתי משפט, למטרות שונות, לרבות ייצוג

הפקעות ופיצויים

הפקעות ופיצויים

חוות דעת לצורך תביעת פיצויי הפקעה הבוחנת את גובה הפיצוי ו/או שווי הנכס בתכניות איחוד וחלוקה

פירוק שיתוף

פירוק שיתוף

הערכת שווי לצורך פירוק שיתוף במקרקעין בין בעלי הזכויות במקרקעין באופן מיטבי ומאוזן

שירותי תמ"א 38

תמ"א 38

בחינת היתכנות כלכלית לביצוע פרויקט תמ"א 38 וכדאיות כלכלית לדיירים/ליזם

היטל השבחה

היטל השבחה

אומדן טרום מכירה ו/או שומה נגדית להיטל השבחה במכירת נכס מקרקעין/בקשה להיתר בניה

רשות מקרקעי ישראל

רשות מקרקעי ישראל

בחינת הפחתת תשלום דמי היתר, דמי רכישה, דמי היוון, דמי חכירה לרמ"י, הגשת השגות ו/או עררים

כדאיות כלכלית

כדאיות כלכלית

בדיקת כדאיות כלכלית לפרויקטים שונים בתחום הנדל"ן, ההתחדשות העירונית והשקעה בנדל"ן

קרקעות חקלאיות

קרקעות חקלאיות

בחינה מקצועית לקרקע חקלאית לפי תקן 22, נחלות, קרקעות בהליכי הפשרה למגורים ועוד

אודות המשרד

משרד עריכת דין

המשרד מעניק שירותי עריכת דין, ושירותים משפטיים בתחום תכנון ובנייה, נדל"ן ומקרקעין.

משרד שמאות מקרקעין

המשרד מעניק שירותי שמאות מקרקעין, הערכות שווי, ייעוץ כלכלי, ביצוע דו"חות כלכליים, ייעוץ ותיווך נדל"ן.

כללי הזהב של שמאות מקרקעין

איכות

שירות

זמנים

מחיר

פרויקטים

חוות דעת לאומדן דמי יזמות

חוות דעת לאומדן דמי יזמות

קרקע המיועדת לרבי קומות עם בעלים משותפים. בהתדיינות משפטית נדרש המשרד לחוות דעתו לאומדן דמי יזמות (חוות דעת לבית משפט)

‏‏חוות דעת ירידת ערך ליקויי בנייה

‏‏חוות דעת ירידת ערך ליקויי בנייה

הלקוח רכש פנטהאוז חזיתי עם מבט לים. היזם בנה את הבניין הפוך, כך שהלקוח קיבל דירה עורפית ללא מבט לים. משרדנו ביצע את אומדן ירידת הערך של דירה

‏‏השגה לרשות מקרקעי ישראל

‏‏השגה לרשות מקרקעי ישראל

לקוח הגיש בקשה להיתר בנייה עבור תוספות בנייה. המשרד הגיש השגה בגין דרישת התשלום שקיבל מרשות מקרקעי ישראל

אומדן דמי שימוש ראויים

אומדן דמי שימוש ראויים

בקרקע הנדונה נעשה שימוש ע"י צד שאינו מבעלי המקרקעין. בעל הקרקע פנה למשרדנו על מנת שנאמוד את גובה דמי השימוש

‏‏שווי נחלה ותשלום לרשות מקרקעי ישראל

‏‏שווי נחלה ותשלום לרמ"י

בחינה שמאית מקרקעין להפחתת תשלום דמי היתר, דמי היוון, דמי חכירה לרשות מקרקעי ישראל, הגשת השגות ו/או עררים לרשות מקרקעי ישראל

‏‏תמ"א 38

‏‏תמ"א 38

היזם שקל להיכנס לפרויקט של תמ"א 38. לצורך כך ביצענו עבור היזם חוות דעת לבדיקת כדאיות כלכלית בפרויקט תמ"א 38

bottom of page