יערה ליפקיס

שמאות מקרקעין, כלכלה  וייעוץ נדל"ן

שיחת ייעוץ ללא התחייבות

קונים או מוכרים נכס ?

שירותי שמאות מקרקעין

 
היטל השבחה

היטל השבחה

אומדן היטל השבחה טרם המכירה ו/או שומה נגדית להיטל השבחה במכירת נכס מקרקעין/בקשה להיתר בניה.

תמ"א 38

תמ"א 38

בחינת היתכנות כלכלית לביצוע פרויקט תמ"א 38 וכדאיות כלכלית לדיירים/ליזם.

מיסוי מקרקעין

מיסוי מקרקעין

עריכת שומה עצמית למס שבח, השגה על שומות רשות המיסים.

רשות מקרקעי ישראל

רשות מקרקעי ישראל

ביצוע בחינת הפחתת תשלום דמי היתר, דמי היוון, דמי חכירה לרשות מקרקעי ישראל, הגשת השגות ו/או עררים לרמ"י.

חוות דעת מומחה

חוות דעת מומחה

חוות דעת מומחה של שמאית מקרקעין המקובלת בבתי משפט, למטרות שונות, לרבות ייצוג בבית משפט.

הערכת שווי

הערכת שווי

הערכות שווי במגוון תחומים, לנכסי מקרקעין מכל הסוגים בפריסה כלל ארצית.

פירוק שיתוף

פירוק שיתוף

הערכת שווי לצורך פירוק שיתוף במקרקעין בין בעלי הזכויות במקרקעין באופן מיטבי ומאוזן.

ירידת ערך

ירידת ערך

בחינת אומדן פגיעה במקרקעין וירידת ערך כתצואה מליקויי בנייה שאינם ניתנים לתיקון.

כדאיות כלכלית

כדאיות כלכלית

בדיקת כדאיות כלכלית לפרויקטים שונים בתחום הנדל"ן, ההתחדשות העירונית והשקעה בנדל"ן.

קרקעות חקלאיות

קרקעות חקלאיות

בחינה שמאית מקצועית לקרקע חקלאית לפי תקן 22, נחלות, קרקעות בהליכי הפשרה למגורים ועוד.

אומדן הכנסות

אומדן הכנסות

אומדן שווי נכסים מניבים, נכסים עסקיים ומיוחדים, על בסיס היוון ההכנסות.

הפקעות ופיצויים

הפקעות ופיצויים

חוות דעת שמאיות לצורך תביעת פיצויי הפקעה, הבוחנת את גובה פיצויי ההפקעה ו/או שווי הנכס ב"מצב יוצא" בתכניות איחוד וחלוקה.

כללי הזהב של שמאות מקרקעין

מחיר

זמנים

שירות

איכות

   אודות המשרד   

שמאות מקרקעין | כלכלה | ייעוץ נדל"ן

פרויקטים

חוות דעת לאומדן דמי יזמות

חוות דעת לאומדן דמי יזמות

קרקע המיועדת לרבי קומות עם בעלים משותפים. בהתדיינות משפטית נדרש המשרד לחוות דעתו לאומדן דמי יזמות (חוות דעת לבית משפט).

אומדן דמי שימוש ראויים

אומדן דמי שימוש ראויים

בקרקע הנדונה נעשה שימוש ע"י צד שאינו מבעלי המקרקעין. בעל הקרקע פנה למשרדנו על מנת שנאמוד את גובה דמי השימוש.

‏‏חוות דעת ירידת ערך ליקויי בנייה

‏‏חוות דעת ירידת ערך ליקויי בנייה

הלקוח רכש פנטהאוז חזיתי עם מבט לים. היזם בנה את הבניין הפוך, כך שהלקוח קיבל דירה עורפית ללא מבט לים. משרדנו ביצע את אומדן ירידת הערך של דירה.

‏‏שווי נחלה ותשלום לרשות מקרקעי ישראל

‏‏שווי נחלה ותשלום לרשות מקרקעי ישראל

בחינה שמאית להפחתת תשלום דמי היתר, דמי היוון, דמי חכירה לרשות מקרקעי ישראל, הגשת השגות ו/או עררים לרמ"י .

‏‏השגה לרשות מקרקעי ישראל

‏‏השגה לרשות מקרקעי ישראל

לקוח הגיש בקשה להיתר בנייה עבור תוספות בנייה. המשרד הגיש השגה בגין דרישת התשלום שקיבל מרשות מקרקעי ישראל.

‏‏תמ"א 38

‏‏תמ"א 38

היזם שקל להיכנס לפרויקט תמ"א 38. לצורך כך ביצענו עבור היזם חוות דעת לבדיקת כדאיות כלכלית בפרויקט תמ"א 38.